LẬP BỘ SỐ ICHIMOKU
 
Số cơ sở
Số lệnh pha
Số chu kỳ
Tenkan
Kijun
Chikou
Span A
Span B
Dao ngắn
Dao dài

 

Nên dùng dãy số Fibonacci để thay đổi bộ sốTải về code Ichimoku cho Amibroker
Tải về code Ichimoku cho TradingView

Công cụ dùng trong khóa học Ichimoku
by BinhMyco.com