LẬP BỘ SỐ ICHIMOKU
 
Số cơ sở
Số lệnh pha
Số chu kỳ
Tenkan
Kijun
Chikou
Span A
Span B
Dao ngắn
Dao dài

 

Nên dùng dãy số Fibonacci để thay đổi bộ sốCông cụ dùng trong khóa học Ichimoku
by BinhMyco.com