ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU THAM KHẢO

 

Giá cổ phiếu hiện tại nghìn đồng
Số lượng đang lưu hành cổ phiếu
Tổng tài sản hiện tại đồng
Tổng nợ hiện tại đồng
Doanh thu hiện tại đồng
Lợi nhuận sau thuế quý thứ 1 đồng
Lợi nhuận sau thuế quý thứ 2 đồng
Lợi nhuận sau thuế quý thứ 3 đồng
Lợi nhuận sau thuế quý thứ 4 đồng
P/E năm thứ 1 lần
P/E năm thứ 2 lần
P/E năm thứ 3 lần
BV năm thứ 1 nghìn đồng
BV năm thứ 2 nghìn đồng
BV năm thứ 3 nghìn đồng
Định giá cổ phiếu nghìn đồng
Biên an toàn %
Xóa dữ liệu

Tự động cập nhật dữ liệu định giá 1 số mã cổ phiếu tại đây

Tính lợi nhuận ròng đầu tư
Sử dụng công thức định giá biến đổi theo P/E, P/B. P/S, PEG, EV, EBIT
Design by Dinhgiacophieu.BinhMyco.com